Báo giá xây nhà trọn gói

Miễn phí giấy phép xây dựng, thiết kế kiến trúc

Báo giá thi công phần nhân công

Miễn phí thiết kế kiến trúc

Báo giá sửa chữa nhà

Miễn phí thiết kế kiến trúc

TIỂU CẢNH PHONG CÁCH 2017

Cũng như cây cảnh, tiểu cảnh là thú chơi của nhiều người và đã được nâng lên hàng nghệ thuật. Tiểu cảnh là một bố cục vật chất thu nhỏ tự nhiên phụ thuộc vào người chơi, nhỏ thì khuôn trong một cái chậu, lớn thì có trải ra trên diện tích 15 – 20 m2.

 

DIGITAL CAMERA

collected by KTNN.